Documentation

Presentations

E. Alğın, “Proton Accelerator Project at the Turkish Accelerator Centre” 5th SPL Collaboration Meeting at CERN, 25-26 Kasım 2010, Genevre, İsviçre.

E. Alğın, “Proton Hızlandırıcılarında İyon Demeti Analizleri”, Ulusal Proton Hızlandırıcıları Çalıştayı, TAEK Sarayköy Nükleer Araştırma Ve Eğitim Merkezi, Ankara, 18 – 19 Nisan 2013.

E. Alğın, “Turkish Accelerator Center (TAC) Proton Accelerator Project”, ESS – TAC Collaboration Meeting, 23-25, October, 2013, Lund.

 

Publications

Algın E., Şahin Yalçin L., “Current Status Of TAC Proton Accelerator Facility”, 4.Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi, MUĞLA, 30 Agustos -1 Eylül, 2010, CD yayını.

E. Algin, B. Akkus, A. Caliskan, L. Sahin, and M. Yilmaz, “TAC Proton Accelerator Facility: The Status and Road Map”, AIP Conf. Proc. 1342, 5 (2011).

Algın E., Akkuş B., Aydın A., Çalışkan A., Demir B., Kaplan A., Küçer R., Öktem Y., Şahin Yalçin L., Yapıcı H., Yılmaz M.,“Thm Proton Hızlandırıcısı Alt Projesi”, 5.Nükleer Yapı Özellikleri Çalıştayı, MUŞ, 12-13 Ekim 2011.

L. Şahin, E. Algin, “TAC Proton Accelerator Facility”, Balkan Physics Letters 20, 301 (2012).

Öktem Y., Akkuş B., Algın E., Şahin Yalçin L., Yılmaz M., “17. Turkısh Accelerator Center Proton Accelerator Technıcal Desıgn”, lIII. International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, 20-23 Mayıs 2012.

Şahin Yalçin L., Akkuş B., Algın E., Yılmaz M., “Turkısh Accelerator Center Proton Accelerator Experımental Statıons”, lIII. International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, 20-23 Mayıs 2012.

Şahin Yalçin L., Akkuş B., Algın E., Yılmaz M., “19. Turkısh Accelerator Center Proton Accelerator Facility”, 2nd European Nuclear Physics Conference, ROMANYA, 17-21 Eylül 2012.

Hiçsönmez A., Dirican B., Algın E., Şahin Yalçin L., Akkuş B., “Türk Hızlanırıcı Merkezi Proton Hızlandırıcı Tesisi, 10.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Konferansı, ANTALYA, 19-23 Nisan 2012

Baki Akkus, Yeşim Öktem, Latife Sahin, Emel Algın, Metin Yılmaz, “Turkish Accelerator Centre Proton Accelerator Technical Design”, International Nuclear Physics Conference(INPC 2013), June 2-7, 2013, Firenze, Italy (Poster-bildiri)

L. Şahin, “THM Proton Hızlandırıcısı Genel Durum”, Ulusal Proton Hızlandırıcıları Çalıştayı, TAEK Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Ankara, 18 – 19 Nisan 2013, Ankara. O

L.Şahin, “The Status of TAC-PAF”, FIFTH TAC-ISAC Meeting,  June 24-25, 2013, Ankara University, Ankara, Turkey

E.Ganioğlu, “WBS Structure  and  Research Potentıal of TAC – PAF”, FIFTH TAC-ISAC Meeting,  June 24-25, 2013, Ankara University, Ankara, Turkey

Y. Öktem, “Nuclear Applications of Particle Accelerators”, 9th Internationally Participated Summer School on Particle Accelerators and Detectors, UPHDYO 9, September 10-15, 2013, Bodrum, Turkey (Sözlü Sunum).

L.Sahin, “Particle Sources”, 9th Internationally Participated Summer School on Particle Accelerators and Detectors, UPHDYO 9, September 10-15, 2013, Bodrum, Turkey (Sözlü Sunum).

E.Ganioğlu, ‘Hızlandırıcılarda Magnet Sistemleri’ , 9th Internationally Participated Summer School on Particle Accelerators and Detectors, UPHDYO 9, September 10-15, 2013, Bodrum, Turkey (Sözlü Sunum).

B. Çakırlı, “Radiation and Radiation Protection” , 9th Internationally Participated Summer School on Particle Accelerators and Detectors, UPHDYO 9, September 10-15, 2013, Bodrum, Turkey (Sözlü Sunum).

L. Susam, ‘Data Acquisition Techniques , 9th Internationally Participated Summer School on Particle Accelerators and Detectors, UPHDYO 9, September 10-15, 2013, Bodrum, Turkey (Sözlü Sunum).

E. Bozkurt, V. Yıldız, L. Sahin, “Working Principle of Drift Tube Linac”, Balkan Fizik Birliği 10. Uluslararası Öğrenci Konferansı, 3 – 5 Eylül 2013, İstanbul / Türkiye

L. Şahin Yalçın, E. Bozkurt and V. Yıldız, “Design of 352.21 MHz DTL for Turkish Accelerator Center – Proton Accelerator Facility”, Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi, 2 – 5 Eylül 2013, İstanbul / Türkiye.

Küçer, R., Küçer, N., Türemen,G.,“Monte Carlo Computation of the Energy Deposited by Protons in Water”. J.Korean Phys. Soc., Vol.62, No.4, 591-594, (2013).

Küçer, R., Sarıyer, D.,   Küçer, N. , Hızlandırıcılardan Yayınlanan Çatı Radyasyonunun Uzaklığa Bağlı Doz Değerleri ” SDU Journal of Science (E-Journal), 2012, 7 (1): 9-14(2012)

Sarıyer, D., Küçer, R. “Proton Hızlandırıcılarında Farklı Maddeler İçin Zırh Kalınlıklarının Analitik Yöntemle Belirlenmesi SDU Journal of Science (E-Journal), 2013, 8 (1):100-105(2013

Küçer, R., Karaman, E.,  Küçer, N., “Protonların Hedef Madde ile Etkileşmesinin Fluka Benzetim Kodu ile İncelenmesi”30th International Physics Congress, p601, 2-5 September 2013, Istanbul-Turkey.

Sarıyer, D., Küçer, R.,,“Ferroborun Zırh Maddesi Olarak Kullanılmasının Fluka Monte Carlo Kodu ile İncelenmesi”,30th International Physics Congress, p608, 2-5 September 2013, Istanbul-Turkey.

Sarıyer, D., Küçer, R.,“Betonun Zırh Kalınlıklarının Fluka Monte Carlo Kodu ile Belirlenmesi”, 30th International Physics Congress, p607, 2-5 September 2013, Istanbul-Turkey.

Sarıyer, D., Küçer, R., “Yüksek Enerjili Proton Hızlandırıcıları için Zırh Kalınlıklarının Fluka Monte Carlo Kodu ile Belirlenmesi”, 30th International Physics Congress, p239, 2-5 September 2013, Istanbul-Turkey.

SARIYER, D., KÜÇER, R. , “Farklı Proton Enerjileri İçin Beton Zırh Kalınlıklarının Fluka Monte Carlo Kodu ile Belirlenmesi ”  Türk Fizik Derneği 5. Uluslararası Katılımlı Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi(UPHUK-5), 7-9 Eylül 2013, Bodrum-Türkiye (2013).

SARIYER, D., KÜÇER, R. ,“  Proton Hızlandırıcılarında Ferroborun  Zırh Maddesi Olarak Kullanılmasının Fluka Monte Carlo Kodu ile İncelenmesi ”  Türk Fizik Derneği 5. Uluslararası Katılımlı Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi(UPHUK-5), 7-9 Eylül 2013, Bodrum-Türkiye (2013).

Sultan Damgacı, Bayram Demir, “Proton Hızlandırıcılarının Medikal Uygulamaları” Türk Fizik Derneği 5. Uluslararası Katılımlı Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi(UPHUK-5), 7-9 Eylül 2013, Bodrum-Türkiye (2013).

A. Kılıçgedik, E. Alğın, “THM-PHT Mikro Işın Tesisi Ön Tasarım Çalışması”, Türk Fizik Derneği, 30th International Physical Congress, Istanbul University, 2-5 September, 2013.